tirsdag 4. oktober 2011

04.10.11 Digitalt inntog

I ”Skoleutvikling og digitalkompetanse” av Erstad m.fl. presenteres det de kaller ”inntoget” av digitale medier i skolen. Det sier noe om hvordan dette har utfordrer rammene ved skolen, både ved å være nytt, kraftfull og premissleverandør i skolen.
Digitale medier er kraftfullt ved at det påvirker læringen ved å gi ny muligheter innen informasjon, kommunikasjon og samarbeid. Samtidig setter det premissene for organisasjonsutvikling og virksomheten både når det gjelder ledelse, struktur, informasjonsflyt og nettverksarbeid. Digital kompetanse gjelder hele skolens virksomhet.
Dette sier noe om at rammene for skoledriften og undervisning blir forandret, og at dette er et verktøy som gir merverdi.  Noen har en innstilling til endring og utvikling hvor det å definere et problemområde eller en konflikt, for så å sette fokus på løsning og endringer er helt naturlig for deres arbeid. Dette kalles ekspansiv læring. Utfordringen er å ha en utvikling som gjelder organisasjonen og ikke bare entusiastiske enkeltindivider.
Hva tenker der er viktig for å få til en slik oppskalering i organisasjonen?

4 kommentarer:

 1. Jeg tror det er viktig at entusiastiske enkeltindivider er med på å bane vei og dra organisasjonen i ønsket retning. Det er ofte slik jeg har inntrykket av at det skjer i praksis. Skoler som har endringskompetanse og er en lærende organisasjon bearbeider nye utforinger lettere og lykkes bedre.Skoleleder er derfor viktig. Leder må jobbe for å skape en endringskultur eller endringsberedskap. Det å se muligheter og nye handlingsrom som IKT gir. Ledelse og lærere må jobbe i fellesskap mot samme mål.Så lett og så vanskelig!

  SvarSlett
 2. Helt enig med Merete i at det er et enormt behov for entusiastiske enkeltindivider for å bane vei. En annen sak som kanskje er like viktig er at skolen ikke "gaper" for høyt i starten, men tar utviklingen i små og overkommelige steg. Ute i skolene vil det alltid være lærere som kvier seg for å ta alt dette nye innover seg og ta det i bruk. Erstad og Hauge (2011)påpeker at det ofte forventes at endringer i skolene skal skje raskt, men at det ofte er lite forståelse for at endringer som krever bruk av nye verktøy og nye tenkemåter tar tid å få implementert i organisasjonene. Ledelsen vil her spille en viktig rolle. Først og fremst ved å være en god rollemodell, og dernest finne gode innfallsvinkler for å få kollegiet til å se verdien av å ta ny teknologi i bruk i såvel undervisning som i andre jobbsammenhenger.

  SvarSlett
 3. Joda, de entusiastiske enkeltindividene er nok viktige, slik maa og marina påpeker, men ikke tilstrekkelige for å sikre en utvikling som skolen som institusjon skal kunne stå for.
  For å sikre det, trenger vi en kultur for læring på skolen som sikrer en kontinuerlig refleksjon blant lærere og ledere: hva er de nye mulighetene? hvor er truslene? hva legger vi i begrep som "ekspansiv læring"? Det siste kunne jeg tenke meg å høre mer om fra deg: hva legger DU i det? Og hvordan utvilker vi en reflekterende kultur på skolen?

  SvarSlett
 4. Kultur for læring og kontinuerlig refleksjon er nok det vi strever etter. Men hvordan gjør vi det? Her ligger et ansvar på ledere som pådrivere i organisasjonene. Og som i alle gode organisasjoner trengs også entusiaster, men ikke bare de. Det må også være de som legger premisser, det må også finnes de som legger til rette for at entusiastene får jobbe på, det trengs ikke minst de som lager strategier og planer for systematisk arbeid. De som har overoppsynet, men ikke alltid trenger å vite alt. En god ledelse er viktigst Elisabeth:-)

  SvarSlett