torsdag 24. november 2011

Fortsettelsen følger


Det er spennende å jobbe med ord som beskriver skolen, og jeg liker innspillene om nye ord. Ord knyttet til fremtiden blir en del av femårsplanen som skal de noe om hvor vi skal. De fire ordene vi har nå, er på mange måter status quo -og det er jeg fornøyd med.

Personal, FAU og elevråd mener vi er en inkluderende skole, og mitt hårete mål er å vinne en skolepris for inkluderende skoler. (Det som gjør det hårete er at Dronning Sonja deler den ut -og vi har hatt besøk av kronprinsessen allerede!) Det arbeidet blir spennende å se hvordan prosessen går videre. FAU vil ha en foreldrekveld for alle foreldrene hvor vi setter ord på synliggjøring og beskrivelse av arbeidet som gjør at vi er en inkluderende skole. Jeg skal lede arbeidet og bruke samme metodikk som ved personalsamlingen.

Elevrådet jobber nå med en kinoreklame hvor de selv forteller om skolen. Replikkene er skrevet og det er utrolig artig å høre hvordan de ordlegger seg;
- vi blir godt kjent på godt og vondt, derfor blir vi sterkere
- jeg har lært mer enn fag, jeg har vokst som person
- læreren ser deg og hjelper deg med en gang du sliter

I morgen tidlig er det første møte vedrørende femårsplanen -så får vi se hvordan jeg klarer å fortsette arbeidet. Jeg må bruke energi på å være en god konduktør -jeg likte det bildet :-)


søndag 20. november 2011

20.11.11 Skolens ethos


Vi har hatt personalsamling hvor temaet var skolens særpreg og hvilke utviklingsområder vi skal prioritere i år. Vi brukte Idépro som metodikk http://www.laeringslaben.no/idepro.html og personalet jobbet i grupper på tvers av de vanlige teamene –både lærere, barnetrinnet, ungdomstrinnet, assistenter, sfo, vaktmester og tospråkslære deltok.

Vi skulle ha fire ord som beskrev skolen vår og dette var vår måte å starte arbeidet med skolens ethos, som skal fortelle om vår felles praksis som bygger på verdier og normer (Kompetent skoleledelse, kap 7) (Irgens, 2010) Vi kom frem til at vår skole er inkluderende, raus, omsorgsfull og trygg. Da jeg la dette frem for FAU var de enig og kjente skolen igjen, og følger opp dette med en foreldrekveld hvor de skal starte en prosess hvor de skal synliggjøre og beskrive hvordan skolen er inkluderende. I tillegg ønsker personalet at vi jobber med 1) ansvarsfordelingen når det gjelder store og små ting, 2) utarbeider en plan for spesialpedagogikk og 3) lager en femårsplan for skolen.

Ved å starte prosesser er det viktig at en har med og inkluderer hele personalet.  Målet er å sette fokus på utvikling av fellesskapsverdier, prinsipper og pedagogisk plattform som vi finner vi finner i kvadrat to i tabell 7.1 ”Forholdet mellom drift og utvikling” på s 132 i Kompetent skoleledelse (Irgens, 2010). Samtidig må jeg som skoleleder ha fokus på at skolen er i bevegelse og at vi tar oss tid til å tenke på hvordan vi fungerer som organisasjon, og balansen mellom drift, utvikling, individuelt og kollektivt arbeidet. I dette komplekse bildet er det kollektivet som må stå sterkt, slik at fokuset blir hvordan vi skal mestre dette sammen! Den kollektive autonomien skal være rammen rundt det individuelle handlingsrommet (s.142 i Kompetent skoleledelse) (Irgens, 2010).

Jeg synes det er spennende å være i denne prosessen, og det er godt å kjenne at ”driven” kommer fra personalet. Det er personalet som nå ber om/ønsker at vi skal jobbe med en femårsplan og sette fokus på særpreget ved vår skole –hva er vi og hvor skal vi. Vi er i denne fasen som organisasjon nå, så det blir spennende å se resultatet. Jeg har satt meg et håret mål, så får vi se hvor lang tid det tar før jeg når det –tror ikke jeg skal røpe det med det samme... (første mulighet høsten 2012)

Inntil da får jeg si som Irgens oppfordrer til; Tut-tut! For jeg vil være rektor for en god skole, og da skal jeg være som en konduktør som gir rom for godt arbeid. Så håper jeg at jeg kjenner både rutetabellen og ruta J