søndag 20. november 2011

20.11.11 Skolens ethos


Vi har hatt personalsamling hvor temaet var skolens særpreg og hvilke utviklingsområder vi skal prioritere i år. Vi brukte Idépro som metodikk http://www.laeringslaben.no/idepro.html og personalet jobbet i grupper på tvers av de vanlige teamene –både lærere, barnetrinnet, ungdomstrinnet, assistenter, sfo, vaktmester og tospråkslære deltok.

Vi skulle ha fire ord som beskrev skolen vår og dette var vår måte å starte arbeidet med skolens ethos, som skal fortelle om vår felles praksis som bygger på verdier og normer (Kompetent skoleledelse, kap 7) (Irgens, 2010) Vi kom frem til at vår skole er inkluderende, raus, omsorgsfull og trygg. Da jeg la dette frem for FAU var de enig og kjente skolen igjen, og følger opp dette med en foreldrekveld hvor de skal starte en prosess hvor de skal synliggjøre og beskrive hvordan skolen er inkluderende. I tillegg ønsker personalet at vi jobber med 1) ansvarsfordelingen når det gjelder store og små ting, 2) utarbeider en plan for spesialpedagogikk og 3) lager en femårsplan for skolen.

Ved å starte prosesser er det viktig at en har med og inkluderer hele personalet.  Målet er å sette fokus på utvikling av fellesskapsverdier, prinsipper og pedagogisk plattform som vi finner vi finner i kvadrat to i tabell 7.1 ”Forholdet mellom drift og utvikling” på s 132 i Kompetent skoleledelse (Irgens, 2010). Samtidig må jeg som skoleleder ha fokus på at skolen er i bevegelse og at vi tar oss tid til å tenke på hvordan vi fungerer som organisasjon, og balansen mellom drift, utvikling, individuelt og kollektivt arbeidet. I dette komplekse bildet er det kollektivet som må stå sterkt, slik at fokuset blir hvordan vi skal mestre dette sammen! Den kollektive autonomien skal være rammen rundt det individuelle handlingsrommet (s.142 i Kompetent skoleledelse) (Irgens, 2010).

Jeg synes det er spennende å være i denne prosessen, og det er godt å kjenne at ”driven” kommer fra personalet. Det er personalet som nå ber om/ønsker at vi skal jobbe med en femårsplan og sette fokus på særpreget ved vår skole –hva er vi og hvor skal vi. Vi er i denne fasen som organisasjon nå, så det blir spennende å se resultatet. Jeg har satt meg et håret mål, så får vi se hvor lang tid det tar før jeg når det –tror ikke jeg skal røpe det med det samme... (første mulighet høsten 2012)

Inntil da får jeg si som Irgens oppfordrer til; Tut-tut! For jeg vil være rektor for en god skole, og da skal jeg være som en konduktør som gir rom for godt arbeid. Så håper jeg at jeg kjenner både rutetabellen og ruta J

3 kommentarer:

 1. Det virker som om skolen din går gode tider i møte. Det kan forresten være lurt å røpe hårete mål. Jeg gjorde deet sjøl en gang på en avdeling jeg ledet, og vi lo litt av det alle sammen til å begynne med, spøkte med det. Den kollektive følelsen, samholdet og viljen til å stå på ble kraftig styrket da vi etter et par år kkunne se på hverandre og si: nå er vi vel der? Hvem skulle trodd ... Ønsker deg og skolen lykke til med den videree utviklinga av en raus, inkluderende, trygg og omsorgsfull skole. Hva med å gjøre den nysgjerrig og utforskende også?

  SvarSlett
 2. Det virker som om dere er inne i en god utvikling og at den blir ledet av en kompetent leder.

  Jeg har lest litt av Tom Colbjørnsen (rektor på BI) og det han skriver om organisasjonskultur. For meg er det tankevekkende og kan kanskje være nyttig i en slik prosess dere er i. Kanskje jeg kan vise deg det jeg har i Trondheim? Han snakker også om det å være en organisatorisk arkitekt som leder.

  Det var gode uttrykk dere i fellesskap hadde blitt enig om, men jeg er også enig med Kjell Atle at det kanskje trengs en annen dimensjon til skolen en det "gode og trygge"? (Dere bruker ordene kanskje slik at de også omfavner fremtiden, det å tørre, det å utfordre?) Lykke til med godt arbeid:-)

  SvarSlett
 3. Tror du er en god leder!Lykke til1

  SvarSlett