søndag 30. oktober 2011

Kommunikasjonsplan


Informasjon, samarbeid og kommunikasjon skjer ved å bruke IKT. Hjemmeside, Fronter, e-post og sms brukes i det daglig på skolen. Facebook gir nye muligheter med sin web 2.0 som åpner for interaksjon, samtidig som aktiviteten ved skolen spres raskere.Det er spennende å sette seg inn i, om ikke annet prøve å henge med, på alt som skjer innen IKT og mulighetene det gir. I forbindelse med masterstudier innen skoleledelse, jobber jeg nå en del med IKT og administrasjon. I forrige uke var jeg på en konferanse som blant annet satte fokus på skolen i sosiale medier -det tar skolen ett skritt videre når det gjelder IKT!


Du får generell informasjon om St. Eystein skole på www.steystein.no,  læringsplattformen er www.Fronter.com/bodogs,  kommunikasjonen går pr e-post @steystein.no  mellom skole og hjem, korte beskjeder og påminnelser går via www.mobilskole.no/ som også er vår elektroniske meldingsbok, og på www.facebook.com/steystein får alle informasjon om stort og smått som skjer ved skolen.


Mulighetene er mange, og skolens oppgave er å finne en fornuftig balanse slik at det fremmer god deltakelse og god kommunikasjon rundt skolen. I alt dette ligger det også mye arbeid innen holdninger og verdier, slik at elevene selv klarer å manøvrere seg videre i dette samfunnet.

Det er spennende å lese Lars Qvortrup i kompendiet, og hans tanker rundt det hyperkomplekse samfunnet. Vi lever i det samfunnet om vi vil eller ei, og kompleksiteten kan ikke avskaffes.

Det er nok ikke alle skolene som har tatt til seg denne kompleksiteten, og hvordan bruke vi kommunikasjonsverktøyene i dette hyperkomplekse samfunnet? Jeg tror vi som skole er inne på noe, men hva tror du om den korte redegjørelsen jeg ga på begynnelsen av dette innlegget? Hva blir viktig å få med i det videre arbeidet?

4 kommentarer:

 1. Ut fra regjørelsen er dere kommet utrolig langt i dette arbeidet og bruker mange muligheter.Det holdningskapende arbeidet må gå parallelt,du sier jo noe om det også. Jeg tror det er viktig å vektlegge elevenes kompetanse som mottakere og fortolkere av mediebudskap gjennom ulike kommunikasjonsverktøy.
  Det er viktig å ha fokus på kunnskap,kvalitet og etikk,refleksjon omkring praksis.Synes kap.4 i Ola Erstads bok sier noe om dette.

  SvarSlett
 2. Det var mye på en gang. Men etter litt tanke virksomhet, bruker vi også Fronter og mail. Skolen vår har også tanker om å ta ibruk en aktiv hjemmside, men det stoppet helt opp etter skifte av rektor.
  Hva som er viktig i denne saken, er vanskelig å si. Men som du skriver etter Qvortrup, vi er midt oppi det, og kan nok ikke bare står på sidelinjen. Skolen må fatte et standpunkt om hva de vil og hvor etter min mening. Men i samme åndedrag er det viktig at dette tas opp med jevne mellomrom tenker jeg. Mulighetene forandrer seg, og vi må tenke på det også. Er veldig opptatt av at skolen min skal være dynamsik, til beste for alle dens brukere.

  SvarSlett
 3. Fflott å høre om en skole som testere ut nye muligheter slik dere ser ut til å gjøre! Den største utfordringen blir kanskje å bruke mediene slik at dere forenkler og ikke øker kompleksiteten. Dere tar ikke for mye Møllers tran, vel?

  SvarSlett
 4. Enig med Kjell Atle. Viktig at vi gjør informasjon mer kompleks enn hva som er nødvendig. Det å fatte beslutninger om at de arenaer en har er gode nok og ikke forsøke å bruke alle, er også en kompetanse. Men jeg tror at en må ha kjennskap til de ulike arenaer for å kunne ta slike beslutninger.

  Foreløpig har ikke jeg som skoleleder tatt i bruk Facebook for hele skolen og foreldre. Vi har en hjemmeside som fungerer bra. Jeg bruker Facebook sammen med elever i deres læring.

  Men en annen ting som jeg de siste årene har irritert meg over, er at LMS tar mye lengre tid å endre enn de sosiale medier. Det er en rivende utvikling både med Facebook, Google+, SMS tjenester etc., men LMS'ene er ikke like dynamisk.

  Som skoleleder må du velge hva du skal bruke og hvorfor.

  SvarSlett